Doris D'Hooghe

Geboren te Knokke op 30/01/’59.

Gehuwd.

Twee kinderen en drie stiefkinderen.

Opleidingen.

 • Gegradueerde Psychiatrische Verpleegkunde.
 • Voortgezette Training in het Leidinggeven aan Groepen (twee jaar).
 • Gestalttherapie (vier jaar).
 • Psychosynthesis Studies (vier jaar).
 • Integratieve Kindertherapie (vier jaar)
 • Integratieve Hulpverlening aan Seksueel Misbruikte Kinderen en hun ouders (twee jaar).
 • EMDR (1 jaar)
 • EMDR kinderen en jeugd i.o.(1 jaar)
 • Psychotraumatologie (anderhalf jaar)

 

Van 1980 tot 1990 heb ik op de Psychiatrische afdeling gewerkt van het Onze- Lieve- Vrouw ziekenhuis te Knokke.

De laatste jaren werkte ik als therapeut op de afdeling ergotherapie en lag mede aan de basis van het invoeren van een behandel- en werkmodel voor de patiënten.

Sedert 1991 ben ik werkzaam als Psychotherapeut, Kindertherapeut en Psychotraumatoloog in eigen praktijk.

Hier heb ik, doorheen de verschillende opleidingen die ik gedaan heb, een eigen stijl ontwikkeld waar:

 • de mogelijkheden en de zelfgenezende vermogens van de cliënt/ het kind centraalstaan.
 • elke cliënt en elk kind als een uniek individu wordt benaderd en begeleid.
 • de relatie tussen therapeut en cliënt/kind als werk- en ervaringspunt wordt uitgezet.
 • de transpersoonlijke waarden binnen het individu geïntegreerd worden.
 • gewerkt wordt vanuit een integratieve benadering.
 • de noden en behoeften van elk persoon gezien en benaderd worden.

De laatste jaren heb ik me vooral geconcentreerd op traumaverwerking, fobie en hechtingsproblematiek.

Hierin worden de hete hangijzers zoals seksueel misbruik, emotionele mishandeling en verwaarlozing, niet uit de weg gegaan.

Wat kindertherapie betreft werk ik zowel met de ouders als met het kind, vertrekkende vanuit een objectieve en neutrale houding, die afgestemd wordt op de individuele noden en problematiek van elke individuele persoon.

Bij de volwassen is er sprake van langdurige psychotherapie.

Bij kinderen echter wordt er gewerkt met kortlopende psychotherapie.

Kinderen kunnen terecht vanaf drie jaar.

Ik werk hoofdzakelijk individueel, doch groepswerk ligt binnen de mogelijkheden.

Er is een nauwe samenwerking mogelijk met de school, het CLB, arts, …wat betreft:

overleg, ondersteuning, advies, informatie, het afstemmen van de begeleiding, onderricht in de problematiek.

In 2009 heb ik Traumacentrum Belgium opgericht.