Trauma bij kinderen

Trauma bij kinderen
KOOP TRAINING

Prijs: 100€

Duur van de training is 3 uur

Organisator: Traumacentrum België - Doris D'Hooghe.

Vragen? Contact - Traumacentrum België of per mail via info [at] traumacentrum.be

INFO TRAINING

Elke dag worden er kinderen van alle leeftijden getraumatiseerd. 

Trauma kan eenmalig zijn of herhaaldelijk, chronisch.

Trauma kan veroorzaakt worden door onpersoonlijke stressoren zoals een overstroming, een auto-ongeval...

Trauma kan ook veroorzaakt worden door mensen zoals oorlog, verkrachting, pesten

Wanneer trauma veroorzaakt wordt tussen de ouder en het kind spreken we van hechtingstrauma.

Trauma is een unieke ervaring en er is geen hiërarchie in erg, erger, ergst.

Deze ervaringen en gebeurtenissen laten een diepe impact na op de persoon, in die mate dat het functioneren op verschillende niveaus, moeilijk zo niet onmogelijk wordt.

 

In deze workshop wordt er ook kennisgemaakt met “Onzichtbaar Hechtingstrauma” en de ongunstige nefaste impact hiervan op de ontwikkeling van het kind. “Onzichtbaar “hechtingstrauma gaat over de disfunctionele interactie tussen ouder en kind, waarbij de ouder de bron vormt van trauma voor het kind. Deze interactie tussen beide, die bepaald wordt door de onmogelijkheid van de ouder om een veilige bindingsrelatie met het kind aan te gaan, wordt zowel veroorzaakt door de ouder zijn onverwerkt trauma als zijn onvermogen tot regulatie van interne toestanden staten. De gevolgen van de hierdoor ontstane onveilige hechting, situeren zich op de verschillende domeinen van de volwassen persoonlijkheid, onder andere fysiek, relationeel, neurologisch, sociaal etc. De complexe intra- en interpersoonlijke gevolgen van deze traumatische binding. 

 

Doelgroep

Ouders, leerkrachten, hulpverleners…